โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพของแม่น้ำโขง

เราทำงานร่วมกับบุคคล, ครอบครัวและชุมชนเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้หญิงและครอบครัวของพวกเขาในหมู่บ้านภายใต้ทรัพยากรและ / หรือหมู่บ้านที่ด้อยโอกาสทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
เราดำเนินการหลายบทบาทและดำเนินโครงการที่มีสุขอนามัยความปลอดภัย, การศึกษาและการจ้างงาน วิธีการของเรามุ่งเน้นไปที่จุดแข็งและแรงบันดาลใจมากกว่าปัญหาและการขาดดุล เราขอส่งเสริมให้มีการสนทนาสนับสนุนและมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เป็นอันตรายและบรรทัดฐานทางสังคม เรามุ่งเน้นที่การเป็นพันธมิตรที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวสำหรับทุกคน
หากคุณ