หน้าแรก 2021-08-30T08:58:28+00:00

หนึ่งพันหมู่บ้าน

หนึ่งพันหมู่บ้านเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนซึ่งทำงานในประเทศไทยและทั่วประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนยากจนที่สุดและคนอ่อนแอที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านเดียวหรือหนึ่งพันคน หัวข้อทั่วไปที่กำหนดงานของเราคือความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว หนึ่งพันหมู่บ้านเชื่อเสมอมาในความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้คนในระดับพื้นดิน การรวมผู้คนเข้าด้วยกัน และการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันโดยการใอำนาจสมาชิกในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง

วิสัยทัศน์ของเราคือศักดิ์ศรีสำหรับทุกคน

โควิด -19

ประเทศไทยกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดของ COVID-19 การติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วประเทศลุ่มน้ำโขง เรายังคงมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สบู่ และอุปกรณ์สุขอนามัยอื่นๆ เราให้อาหารและน้ำแก่ผู้คนและปลูกผักเพื่อครอบครัว ตอนนี้มีความจำเป็นมาก อ่านข่าวล่าสุดบน Twitter หรือ Facebook

ช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลนอาหาร

ผลลัพธ์
0
ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการที่ดำเนินการและแล้วเสร็จ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
0
ผู้รับผลประโยชน์ในปี 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม
0
โครงการที่ใช้งานอยู่ ณ กรกฎาคม 2021

ด้วยการสนับสนุนของคุณ ทีมงานของเราทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อช่วยให้ผู้คนขยายโอกาสและเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขา ตั้งแต่การปลูกผักไปจนถึงการสร้างโรงเรียน มันคือการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

English