โครงการ

เราทำงานร่วมกับบุคคล, ครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมโปรแกรมกระบวนการและทรัพยากรที่สามารถรักษาไว้ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีเรา แนวทางของเรามุ่งเน้นไปที่การศึกษา, วิสาหกิจที่ทำมาหากินและการพัฒนาภาวะผู้นำ เราสร้างจุดแข็งของผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น เราเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวและมุ่งมั่นสนับสนุนคนเพื่อให้บรรลุผลที่ระบุไว้