รายงาน 2019-06-18T09:13:56+00:00

รายงาน

หนึ่งพันหมู่บ้านเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนในประเทศไทย เรายินดีต้อนรับคุณเพื่อดูรายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีปัจจุบันและล่าสุด เราทำงานอย่างหนักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิโปรดติดต่อเรา

English