อธิษฐาน

ทุกสิ่งที่เราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ พนักงานของเราทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนบุคคลครอบครัวและชุมชน งานของเราให้ผลตอบแทนและท้าทาย

เรามุ่งเน้นไปที่การระบุสาเหตุของความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบและความมุ่งมั่นของเราในการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของเรา เรื่องราวของผู้ก่อตั้งของเราเป็นแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์และศรัทธาของเขายังคงเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ

โปรดอธิษฐานเผื่อเราเพื่อนบ้านของเราและเพื่อโลก