พัทยาเชื่อมต่อโครงการ

หนึ่งพันหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีประสบการณ์ความรุนแรงและการละเมิด
สองทศวรรษที่ผ่านมา จัสติน ไวท์ครอส เริ่มต้นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ จัสติน ใช้เงินของตัวเองในการพัฒนาความคิดริเริ่มในท้องถิ่น และในที่สุดก็พบผู้สนับสนุนเต็มใจที่มากพอที่จะช่วย